SGC LOGGA

SGC nyhetsbrev # 1/2014

Snön smälter fortare i år än tidigare år och redan har rabarberknopparna börjat synas till här på Söderslätt utanför Malmö. Med detta nyhetsbrev från SGC vill jag och vi gärna sprida denna värme vidare till er som bor lite längre norröver i landet. Vi önskar att våren kommer snabbt och ber därför våren att trycka GASEN i botten för den utvecklingen. Och gasen i botten är det på många sätt på SGC just nu – nya storkonferensen GGROS står för dörren liksom ny inriktning och ny struktur på våra fokusgrupper som ger dig chans att driva din energiforskning på ett ännu kostnadseffektivare sätt än tidigare. Som du hör finns mycket spännande att läsa här nedan!

Martin Ragnar, VD

GGROS – en svensk gasforskningskonferens 24–25 mars

Historien möter framtiden i Gävle gasklockor den 24–25 mars 2014 när Sveriges forskare inom framställning och användning av grön gas i Sverige presenterar sina senaste rön. Välkommen till konferensen Green Gas Research Outlook Sweden – en ny nationell plattform där industri och akademi kan mötas för att lära sig mer om diskutera gasbranschens framtidsfrågor. Konferensen anordnas av SGC i nära samarbete med KTH, Linköpings Universitet, Lunds Universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet, och välkomnar deltagare från både akademin, industrin och andra organisationer. Vi ses i gasklockorna i Gävle!

Deadline för anmälan: 140310

Läs mer om GGROS här

Utlysning 2 klar och Utlysning 3 öppnar snart

Den andra utlysningen i Samverkansprogram Energigasteknik genererade 13 ansökningar. Energimyndigheten räknar med att fatta beslut om dessa under mars månad. En tredje utlysning i Samverkansprogram Energigasteknik öppnar 140315 och stänger 140430. Framöver kommer två utlysningar att göras årligen där den ena kommer att var tidsmässigt som denna tredje utlysning och den andra kommer att ligga på hösten. Du kan läsa mer om den tredje utlysningen här, från och med öppningsdagen.

Vill du ha en kostnadseffektiv gasforskning?

Sedan gammalt har SGC samlat branschen till diskussioner om olika aspekter på gasforskning i fem olika fokusgrupper. Men tiderna förändras och vi med dem. Därför lanserar vi nu två nya, större och bättre fokusgrupper där de ledande företrädarna för branschen träffas två gånger årligen för att diskutera sig fram till kostnadseffektiva samarbeten av olika slag. Alla kommer att finnas på plats där runt bordet, så säkerställ att du också finns på plats! De två nya grupperna heter

Avfalls- och jordbruksbaserad biogasproduktion

Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion

Kostnaden för att vara med i en fokusgrupp är 10 kSEK/år. Mer info om grupperna finner du här.
 

Nordic Biogas Conference – i år på Island

Nordic Biogas Conference, med SGC som en av arrangörerna, planerar som bäst för femte upplagan av konferensserien som detta år kommer att gå av stapeln i Reykjavik på Island 140827–140829. Abstracts ska skickas in senast om en vecka, 140228. Läs mer om konferensen här.

Gröna gasprojekt i EU avrundas

Tre EU-projekt om gröna gaser gör avslut i Bryssel 140311 i ett seminarium under rubriken ”European workshop on biomethane Markets, value chains and applications”. Projektet UrbanBiogas har arbetat med att främja biometan från avfall till transport och nätinmatning i fem städer; projektet GreenGasGrids, med SGC som en av aktörerna, har främjat ökat utnyttjande av biometan genom att identifiera och bearbeta hinder för produktion och handel på EU-nivå och projektet BIOMASTER, slutligen, har arbetat med biogas-värdekedjans aktörer i ett ”waste-to-wheel”-partnerskap i fyra olika regioner. 

Deadline för anmälan till seminariet i Bryssel: 140304

http://european-biogas.eu/events/biomethane-workshop

Nya rapporter från IEA

Inom Internationella Energibyrån (IEA) och dess annex 37 om biogas och deponigas pågår ett målmedvetet arbete med att ta fram underlag och broschyrer för att belysa relevanta frågeställningar och spegla utvecklingen i de olika medlemsländerna. SGC har en ledande roll i arbetet och representeras där av Tobias Persson. Här hittar du mer om annex 37 och finner länkar till publikationer framtagna inom annexet.

SGC International Seminar on Gasification – Malmö i oktober

För åttonde året i rad planerar SGC nu som bäst för årets stora förgasningsevent – SGC International Seminar on Gasification. Evenemanget som hösten 2013 samlade 125 deltagare från ett 15-tal länder, går i år av stapeln i Börshuset i Malmö 141015–141016. Notera alltså redan nu dessa datum i almanackan. Mer info hittar du här.

SGC Rapport publicerade sedan senast

Fyra nya rapporter har publicerats sedan senaste nyhetsbrevet. Rapporterna hittar du elektroniskt här. Här är hela listan:

SGC Rapport 293 Fuel testing procedure for pyrolysis and gasification of biomass using TGA and WoodRoll test plant (Bränsletestmetod för pyrolys och förgasning av biomassa med användande av TGA och WoodRoll testanläggning)
Marco Amovic, Pawel Donaj, Baldesca Moner, Ram Alzuheri, Rolf Ljunggren 2014

SGC Rapport 291 Best practice for controlling content of oil, water and sulfur in CNG at refuelling station level
(Bästa förfarande för begränsning av innehåll av olja, vatten och svavel i fordonsgas på tankstationer)
Dino Novosel 2013

SGC Rapport 290 Development and validation of methods for test of CNG quality inclusive of oil carryover (Utveckling och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, inklusive oljeförekomst)
Karine Arrhenius, Haleh Yaghooby, Per Klockar 2013

SGC Rapport 289 Testing of unregulated emissions from heavy duty natural gas vehicles (Provning av oreglerade emissioner i tunga metangasdrivna fordon)
Kristina Willner 2013

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration