SGC LOGGA

SGC nyhetsbrev # 3/2013

Har du saknat oss? Hoppas det! Detta nyhetsbrev kommer senare än jag hade tänkt och hoppats, men det har också sina goda skäl. Att skriva ett nyhetsbrev med idel oklarheter i tjänar inget syfte och då är det bättre att vänta till dess man har nåt att säga. Nu skymmer det snabbt utanför knutarna och mörkret skapar en inramning som ropar efter skenet och värmen från en gasapparat – eller hur ser det ut i ditt hem? Själv plockar jag också gärna fram gasbrännaren så här års för att karamellisera lite socker medelst en välövervägd Maillardreaktion ovanpå en hemgjord kalvdans. För gasen finns onekligen användningsområden överallt!

Martin Ragnar, VD

Vi flyttar!
Sedan 2004 har SGC haft sitt kansli i mycket spatiösa lokaler lite ocentralt placerade på Scheelegatan 3 i Malmö. Under första veckan i december flyttar vi till nyrenoverade och kompakta lokaler på Nordenskiöldsgatan 6 ett stenkast från Malmö Centralstation, vägg i vägg med Malmö högskola och snett emot Sustainable Business Hub, Malmö Cleantech City, inkubatorn MINC och Biogas Syd. Det blir ett stort lyft för bolaget att bli mer synligt i lokalsamhället tror vi. Vi hoppas också att den nya lokaliseringen ska göra det enklare att mötas mer spontant för att diskutera nya projekt och samarbeten.
   Måndagen den 9 december 13-16 har vi öppet hus i våra nya lokaler för dig som vill komma förbi, norpa en snitt och äta en bit tårta, lära dig mer om SGC eller bara insupa atmosfären i våra nya lokaler. Varmt välkommen då!

Utlysning 1 klar och Utlysning 2 öppnar snart
Den första utlysnigen i Samverkansprogram Energigasteknik genererade drygt 20 ansökningar, varav sex beviljades av Energimyndigheten i slutet av oktober. Nu drar dessa projekt igång och det känns väldigt bra att projektverksamheten därmed åter är på rull. Särskilt glädjande var det att notera att flera ansökningar kom från företag och aktörer som tidigare inte haft med SGC att göra. För oss är det viktigt såväl att behålla gamla kontakter, som att utveckla nya och sprida kunskapen om gasens möjligheter till alla delar av landet.
   Den andra utlysningen i Samverkansprogram Energigasteknik öppnar 131201 och stänger 140115. Du kan läsa mer om den här, från och med öppningsdagen.

GGROS - Ny nationell forskningskonferens om gas
Lägg namnet Green Gas Research Outlook Sweden (GGROS) på minnet! Det är den nya hotspoten för dig som vill hänga med kring vad som händer i Forskningssverige vad gäller gasteknik. Konferensen går av stapeln för allra första gången i Gasklockorna i Gävle 140324-140325 i ett samarrangemang mellan SGC, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. För att presentera ett papper på konferensen måste du skicka in ett abstract i förväg. Senaste dag för inskickning av abstract är 131215 och du får meddelande om du blivit accepterad eller ej 140115 då också programmet i sin helhet är klart. Konferensen vänder sig såväl till forskare och doktorander vid akademierna som till företag och organisationer med intresse för FoU inom olika aspekter på energigasers framställning, distribution och användning. Givetvis kan man delta i konferensen utan att själv hålla något föredrag. Läs mer om GGROS här.

Lyckat förgasningsseminarium i Göteborg
I mitten av oktober genomfördes den sjunde upplagan av SGC International Seminar on Gasification i Göteborg. 125 personer från 15 länder slöt upp i Göteborg och gjorde seminariet till en stor framgång och en viktig mötesplats för utbyte av tankar, planer och resultat kring förgasningens framsteg. Seminariet avslutades med ett studiebesök på Göteborg Energis GoBiGas-anläggning som nu är på väg att tas i drift.

SGC samarbetar med Vinnova om Strategisk forsknings- och innovationsagenda
Under hösten genomför SGC tillsammans med ett tjugotal företag och organisationer och med finansiering från Vinnova och Energimyndigheten ett projekt kring framtagandet av en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Agendan har namnet ”Teknikexport kring grön metan från restprodukter till nät och pump” och syftar till att identifiera frågeställningar som om de fick en lösning skulle kunna öka exporten av svensk teknologi till exportmarknader bortanför Norden och Tyskland. Under arbetet har tre workshops genomförts och den färdiga agendan förväntas föreligga vid nyår.

SGC Rapport publicerade sedan senast

Så här i slutet av en programperiod är det många projekt som rapporteras av. Därför är det så många som sju nya rapporter som har publicerats sedan senast. Rapporterna hittar du elektroniskt här. Här är hela listan: 

SGC SGC Rapport 288 Method development for gas quality determination in the LNG storage of a LNG/LCNG refuelling station (Mätmetodsutveckling för gaskvalitetsbestämning i en LNG/LCNG-tankstations LNG-lager)
Karine Arrhenius, Daniel Kühnemuth, Haleh Yaghooby, Lars Ohlson

SGC Rapport 287 Evaluation of catalytic abatement technology for elimination of methane and odor emissions from biogas production plants (Utvärdering av katalytisk reningsteknik för eliminiering av metan och luktutsläpp från biogas anläggningar)
Tihamer Hargitai, Fredrik A. Silversand, Lars Gunnarsson 2013

SGC Rapport 286 Extending the performance, fuel efficiency and stability of stoichiometric spark ignition natural gas engines – Gas engine research at KCFP 2007-2012 (Utökad prestanda, bränsleeffektivitet och stabilitet för stökiometriska naturgasdrivna tändstiftsmotorer – Gasmotorforskning på KCFP 2007-2012)
Mehrzad Kaiadi, Per Tunestål, Ashish Shah 2013

SGC Rapport 285 Biogas med kolmembranuppgradering för optimerad biogasanvändning på lantbruk (Biogas with carbon-membrane upgrading for optimised biogas utilisation on farms)
Stefan Liljemark, Gøril Forbord, Tapio Riipinen, Jonas Andersen, Kjell Christensson, Thor Andersson 2013

SGC Rapport 284 Power to Gas – System, teknik och ekonomi (Power to Gas - A technical review)
Gunnar Benjaminsson, Johan Benjaminsson, Robert Boogh Rudberg 2013

SGC Rapport 263 Compact and efficient gas-IR dryer for drying of paper and board (Kompakt och effektiv gas-IR-tork för torkning av papper och kartong)Hans Larsson, Stig Nodin 2013

SGC Rapport 262 Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines)
Sami Serti, Håkan Rosqvist 2013
Seeman 2013

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration