SGC LOGGA                                                             Malmö 131114

 

PRESSMEDDELANDE

Provtagning på flytande metan vid –160 °C – lite svårare än att bara öppna kranen

Flytande metan, förnybar (LBG) eller fossil (LNG), växer i popularitet som bränsle för långtradare. Idag finns det fyra LNG/LCNG-tankstationer i Sverige, vilket kan bli 20 inom fem år. Under lagring av förvätskade gaser kan sammansättningen förändras. Detta vill man hålla koll på, eftersom gaskvaliteten är viktigt för fordonens effektivitet och säkerhet. Tillförlitlig provtagning på väldigt kalla vätskor är dock en utmaning.

Tankstationer för flytande metan växer i antal över hela världen. Gas i flytande form tar mindre plats på fordonen, vilket öppnat för att använda det som bränsle i fjärrtrafikens tunga lastbilar. ”Med flytande gas kan man utan gasnät kostnadseffektivt förse hela Sverige med fordonsgas. Inom fem år kan upp till 20 tankstationer med LBG/LNG-lager ha byggts längs Sveriges långtradarrutter”, säger Mattias Svensson på SGC, som koordinerat projektet. Att hålla koll på gaskvaliteten är viktigt för fordonens effektivitet och säkerhet. Tester har gjorts på Sveriges första LNG/LCNG-tankstation på Stigs Center i Göteborg, där både flytande och komprimerad biogas går att tanka. När den flytande metanen nås av värme från utsidan kan sammansättningen förändras: Metan avgår så att tyngre kolväten anrikas i LNG:n – frågan är om det anrikas så mycket att fordonens prestanda påverkas? Inga provtagningsmetoder har tidigare funnits utvecklade för en så småskalig användning av LNG. ”Tricket är att på ett repeterbart sätt värma LNG:n så att den går över i gasform, och sedan ta provet”, säger Karine Arrhenius, projektledare från SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.

Med gasdrivna fordon med metandieseldrift får man sänkta utsläpp av kväveoxider, koldioxid, partiklar samt lägre buller. Dagens konventionella gaslastbilar för komprimerad gas fungerar utmärkt i städerna men räckvidden räcker inte till för en lastbil i långfärds- eller linjetrafik. Längre räckvidd uppnås genom att använda förvätskad, det vill säga flytande, fordonsgas. Energiinnehållet per volymenhet för LNG respektive LBG är 590 gånger högre än för CNG respektive biometan vid atmosfärstryck och 2,6 gånger högre jämfört med CNG vid 200 bar.
   Att bestämma LNG/LBG-sammansättningen är viktigt för att kunna beräkna dess egenskaper som densitet, värmevärde och metantal. Driften i tankstationen kan då optimeras så att den levererade produkten uppfyller fastställda krav som säkerställer en bra funktion i de lastbilar som använder bränslet.
   Provtagningen är den mest kritiska punkten i LNG/LBG-mätkedjan. LNG/LBG måste konditioneras från sitt ursprungliga tillstånd, flytande vid låg temperatur, till sitt slutliga tillstånd, gas vid rumstemperatur, utan partiell förångning eller förlust. Inga standarder finns för provtagning av LNG/LBG vid tankstationer. Kommersiella LNG-provtagare har utformats för större installationer som till exempel LNG-terminaler.
   Den egenutvecklade förångaren och provtagningsutrustningen visade sig fungera utmärkt, om än värmeöverföringen behöver förbättras. Förändringarna för både LNG och LBG höll sig inom specifikationen för bränslet.

Svenskt Gastekniskt Center har samordnat forskningsstudien, med finansiering av Energimyndigheten. Resultaten av studien finns nu publicerade i SGC rapport 288 ”Method development for gas quality determination in the LNG storage of a LNG/LCNG refuelling station”, som finns att ladda ned via SGC:s hemsida.

För mer information:

Karine Arrhenius, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
telefon: 010-516 57 28
e-post: karine.arrhenius@sp.se

Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB
telefon: 040-680 07 62
e-post: mattias.svensson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration