SGC LOGGA                                                             Malmö 130705

 

PRESSMEDDELANDE

Koldioxid och vatten råvarorna till framtidens biogas

I framtiden kommer en ökad andel av elen produceras från sol och vind och därmed kommer också tillgången på el variera över tiden med vädret. Ibland kommer det finns för lite och ibland för mycket. För att jämna ut elproduktionen behöver elen lagras när elproduktionen är hög. Detta kan göras genom att omvandla vatten och koldioxid till biogas. Biogasen kan sedan användas för att producera el, när behovet åter finns, eller alternativt som foronsbränsle till transportsektorn. Status för denna teknik - att omvandla vatten och koldioxid till biogas - beskrivs i en ny studie från Svenskt Gastekniskt Center.

Tekniken att göra biogas av el, vatten och koldioxid kallas Power to Gas och innebär att man med hjälp av el delar vattnet i syrgas och vätgas. Vätgasen kan sedan reagera med koldioxid med hjälp av en katalysator, kemisk eller biologisk, och bilda metan, d.v.s. biogas. Den biogas som produceras i dagens biogasanläggningar består både av koldioxid och metan och med Power to Gas kan metanproduktionen vid dagens biogasanläggningar nästan fördubblas menar Johan Benjaminsson, en av författarna till rapporten. ”Tekniken demonstreras industriellt på flera platser i Europa bl.a. i Tyskland”, fortsätter Benjaminsson.

Redan idag förekommer negativa elpriser inom EU, d.v.s. att man får betalt för att använda el under kortare perioder p.g.a. en elproduktion som överstiger elbehovet. ”Det är denna problematik i komination med ett ökat behov och intresse för förnybara drivmedel som driver utvecklingen av Power to Gas-tekniken”, säger Tobias Persson på Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö som koordinerat studien. Idag är det tveksamt om det är ekonomiskt lönsamt att bygga en anläggningen men Gunnar Benjaminsson, en annan av författarna till rapporten, menar att tekniken kan komma att bli ekonomiskt intressant så snart som det kommer krav på en ökad andel drivmedel som inte konkurrerar med mat eller foder. 

Projektet och dess resultat finns beskrivna i Rapporten ”SGC284 El till Gas – System, ekonomi och teknik”, som finns för gratis nedladdning via SGC:s hemsida www.sgc.se eller genom att KLICKA HÄR.

För mer information:

Johan Benjaminsson
070-648 79 82
johan.benjaminsson@gasefuels.se 

Tobias Persson 
040-680 07 64
tobias.persson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration