SGC LOGGA

SGC nyhetsbrev # 2/2013

Midsommartid betyder sommar, sol, ljus och ledighet, men också att myggorna är på väg, att mörkret smyger åter och kvällarna småningom blir kallare. Hög tid – och högtid – för terrassvärmare och gasgrillar alltså. Och där har vi goda nyheter. En helt ny hemsida låter dig jämföra prestanda för olika gasapparater i hemmet – väl värt att kolla upp! Och så är allt nu klart för en ny fyraårig programperiod av forskningssamverkan mellan näringslivet via SGC och Energimyndigheten. Det är lite nya villkor och rutiner som gäller framöver. En utlysning går ut i dagarna med sista ansökningsdag 26 augusti. På sensommaren ordnar SGC sommarinternatet GasAkademin för dig som vill veta mer om energigaserna och snart är det också dags för såväl IBBA-seminariet om rötrest som för årets stora event – SGC International Seminar on Gasification med studiebesök på GoBiGas-anläggningen i Göteborg. Men allra först alltså – Glad sommar Från Oss alla Till Er alla!

Martin Ragnar, VD

Gas i ditt hus
SGC har sedan 2007 drivit siten GasApparatPortalen där olika gasapparaters tekniska prestanda redovisats översiktligt. Den siten har nu ersatts av en betydligt moderniserad och betydligt utökad site som drivs i samverkan med danska DGC. Den nya siten heter Gas-i-ditt-hus och finns på länken här. Siten erbjuder också en sammanställning av vilka gasapparater som finns att tillgå på den svenska såväl som den europeiska marknaden.

7th SGC International Symposium on Gasification
Den 16–18 oktober i höst är det dags för sjunde upplagan av vårt framgångsrika årliga arrangemang om förgasning – SGC International Symposium on Gasification. Detta år går evenemanget av stapeln i Göteborg och inkluderar också ett studiebesök vid förgasningsanläggningen GoBiGas. Temat för konferensen i år är Bio-SNG and Bio-fuels. Du finner program och instruktioner för hur du registerar ditt deltagande här
Missa alltså inte årets förgasningsbegivenhet med många kända och nya ansikten från såväl akademi som industri runt om i världen  Än finns det platser kvar!

80 miljoner till forskning i ny programperiod
Så var det äntligen klart med en ny fyraårig period av samarbete kring gasforskning mellan näringslivet representerat av SGC och staten i form av Energimyndigheten. Formellt beslut om det som nu heter Samverkansprogram Energigasteknik fattades av Energiutvecklingsnämnden den 18 april. Därefter har olika detaljer kring samverkan diskuterats. Samarbetsavtal undertecknades i mitten av juni. Det nya programmet innebär en del förändringar jämfört med tidigare, t.ex. görs framöver formella utlysningar inom programmet några gånger per år och det är då och bara då som medel kan sökas. Förändringarna genomförs sedan Energimyndighetens jurister uppmärksammat myndighetsledningen på juridiska tveksamheter i det tidigare systemet med kollektivforskningsprogram.
   En första utlysning i Samverkansprogram Energigasteknik publiceras i dagarna och stänger den 26 augusti. En andra utlysning kommer senare i höst. Den första utlysningen har ett brett anslag, men senare kan utlysningar komma att ges en snävare inriktning. Beslut om Energimyndighetens deltagande i ett visst projekt kommer att fattas av Energimyndigheten självt efter beredning i ett nytt organ, kallat Programrådet, där industrin finns representerad bl.a. med en representant från var och en av SGC:s fokusgrupper. Ordförande i Programrådet blir professorn i Uthålliga energisystem vid Chalmers – Filip Johnsson, som senast i höstas var med och utvärderade det gamla programmet. En annan viktig nyhet är också att det tidigare kravet på att minst två privata aktörer måste finansiera ett projekt är nu också slopat. Slutligen är den avgift som man som sökande erlägger till SGC för programberedningen reducerad från 15 % till 13,64 % (motsvarande 12 % av budgeten). Mer om det nya programmet samt information om den första utlysningen kommer inom några dagar att återfinnas här.

IBBA – Inter Baltic Biogas Arena
Den 5 september är SGC en av arrangörerna bakom IBBA-workshopen om rötrest och rötrestbehandling. Workshopen genomförs i Skåne och är avsedd att bredda kontaktytorna mellan i första hand svenska och tyska forskare inom området. Mer information om programmet och anmälan finner du härSista datum för anmälan har skjutits fram till 15 augusti.

GasAkademins sommarinternat
Den 12–16 augusti anordnar SGC ett sommarinternat kring energigasers framställning, distribution och användning tillsammans med industrin och ett antal svenska akademier. Internatet vänder sig till doktorander såväl som till yrkesverksamma (civil-)ingenjörer och går av stapeln på Korrö i Tingsryds kommun. Internatet är populärt, men än finns några få platser kvar! Mer information om programmet och anmälan finner du här.

SGC Rapport publicerade sedan senast

Så här i slutet av en programperiod är det många projekt som rapporteras av. Därför är det så många som sex nya rapporter som har publicerats sedan nyår. Rapporterna hittar du elektroniskt här. Här är hela listan: 

SGC Rapport 283 Installation and evaluation of gas heat pumps for medium-sized buildings (Installation och utvärdering av gasvärmepumpar för medelstora fastigheter)
Mikael Näslund 2013

SGC Rapport 282 Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain – A current situation analysis)
Lotta Göthe 2013

SGC Rapport 281 Small and medium scale technologies for bio-SNG production (Teknologier för framställning av bio-SNG i liten och mellanstor skala)
Jörgen Held 2013

SGC Rapport 280 In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process (Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen)
Mikael Hansson, Johan Laurell, Åke Nordberg, Åke Rasmuson, Jing Liu, Mihaela Nistor, Sten Strömberg, João Costa 2013

SGC Rapport 279 Fungal pretreatment of straw for enhanced biogas yield (Förbehandling av halm med svamp för ökat biogasutbyte)
Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo, Anna Schnürer 2013

SGC Rapport 244 Online water vapor detection in the product gas from indirect gasification
Sergey Cherednichenko, Hosein Bidgoli, Jens Nordmark, Martin Seeman 2013

Nya DGC-rapporter som SGC medfinansierat
SGC deltar i några strategiskt utvalda projekt drivna av Dansk Gasteknisk Center a/s. Rapporter från dessa projekt finner du elektroniskt här. Sedan senaste nyhetsbrevet har följande av SGC medfinansierade DGC-rapporter publicerats:

DGC: Condensing Air Heaters
Mikael Näslund 2013

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration