SGC LOGGA                                                             Malmö 130410

 

PRESSMEDDELANDE

Höganrikad biogas direkt från rötkammaren

För att nå ett fossilfritt samhälle i framtiden måste lantbrukets rest- och avfallsprodukter i större omfattning omvandlas till förnyelsebara energikällor. Redan idag rötas gödsel och andra substrat från lantbruket i gårdsanläggningar och den producerade biogasen används främst för att producera el och värme. Alternativet att tillverka fordonsbränsle är oftast uteslutet eftersom den förädling som då krävs är kostsam i liten skala. I en ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center AB presenteras en metod för att producera fordonsgas direkt i rötkammaren.

För att den producerade biogasen ska uppfylla kraven för ett fordonsbränsle måste energiinnehållet i den råa gasen ökas. Detta görs genom att man avskiljer den energilösa koldioxiden från den energirika metangasen. Den biogas som produceras i rötkammaren innehåller normalt mellan 50 och 60 % metan och resten koldioxid. Koldioxiden löser sig till viss del i vätskeslurryn i rötkammaren. Det är genom att ta ut denna och blåsa luft igenom som man på ett betydligt effektivare sätt än tidigare nu visat att koldioxiden kan tas bort och metanhalten ökas betydligt.

I det nyligen avslutade projektet ”Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen” har denna process studerats i olika utföranden. ”Resultaten visar att stora delar av koldioxiden kan separeras direkt i rötkammaren” säger Johan Laurell en av författarna till rapporten.

Hela rapporten kan laddas ner här

För mer information:
Johan Laurell, JTI (projektledare del I)
010-516 69 96
Johan.Laurell@jti.se

Dr. Jing Liu, Bioprocess Control (projektledare del II)
046-163951
jl@bioprocesscontrol.com

Tobias Persson (programansvarig biogas)
040-6800764
tobias.persson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration